Golf Course Project The planned golf-course is situated in  a very  scenic area with proper relief near Bozu lake, 7 km  distance from Riga airport, near Riga-Jurmala main  traffic road, in Babites municipality territory with  developed infrastructure. For the use of golf-course we have rented...

Nosaukums: KAforHR (Innovative entrepreneurs and innovation support for SMEs knowledge alliance “Human resources and organizational development") SIA Vides Dizains pozīcija: Partneris Kopējais budžets: 845 572.00 EUR Projekta ilgums: 11.2018 – 31.10.2021 Programma: Erasmus+ Mājaslapa: http://www.ka4hr.eu Partnervalstis: Vācija, Somija, Polija, Latvija Lai Baltijas jūras reģiona MVU ilgtermiņā saglabātu konkurētspēju, ir jāstiprina to inovācijas spēja. Cilvēku kapitāls ir...

Saules enerģija Saules enerģijas izmantošanai ir vislielākais teorētiskais potenciāls. Starojums, ko saņem Zemes virsma, tūkstošiem reižu pārsniedz enerģijas pieprasījumu pasaulē. Šādas enerģijas ražošana ir nekaitīga videi jo nerada emisijas un atkritumus, tā ir neizsmeļama un bezmaksas. Saules enerģijas tehnoloģijas ir uzticamas, jo tās nav atkarīgas no kurināmā...