SIA “Vides Dizains” kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Universitāti (LU) piedalījās KAforHR projekta un ar to saistīto pasākumu rīkošanā Rīgā 2019. gada 17.-19. oktobrī.   2019. gada 17.-19. oktobrī Rīgā notika KAforHR projekta partneru sanāksme, kā arī vairāki semināri, kuru rīkošanā piedalījās arī...

Projekta ietvaros tika veikts pētījums par valstu labo praksi par inovācijām darba vietā un izstrādātas apmācības, izmantojot “KAIN” (Knowledge Acquisition according to Individual Needs) metodi. “KAIN” metode paredz, ka dalībniekiem ar dažādu pieredzi tiek izveidota kopēja zināšanu bāze, ņemot vērā to individuālo pieredzi un tiek...

Vides Dizains 2018. gada novembrī uzsāka darbību Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas Zināšanu alianses aktivitātē – projektā “Inovatīvi uzņēmēji un inovatīvs atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): zināšanu alianse “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība” (KA for HR) Projekta ieviešana notiek no 2018. gada novembra līdz 2021. gada...