SIA VIDES DIZAINS kopā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un citiem partneriem Vācijā, Somijā un Polijā īsteno projektu “KAforHR”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp partnervalstu biznesa, izglītības iestādēm un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un palīdzēt veidot inovatīvas darba vietas.  Projekta ietvaros...

Golf Course Project The planned golf-course is situated in  a very  scenic area with proper relief near Bozu lake, 7 km  distance from Riga airport, near Riga-Jurmala main  traffic road, in Babites municipality territory with  developed infrastructure. For the use of golf-course we have rented...

Nosaukums: KAforHR (Innovative entrepreneurs and innovation support for SMEs knowledge alliance “Human resources and organizational development") LTRK pozīcija:Partneris Kopējais budžets: 845 572.00 EUR Projekta ilgums:11.2018 – 31.10.2021 Programma:Erasmus+ Mājaslapa: http://www.ka4hr.eu Partnervalstis: Vācija, Somija, Polija, Latvija Lai Baltijas jūras reģiona MVU ilgtermiņā saglabātu konkurētspēju, ir jāstiprina to inovācijas spēja. Cilvēku kapitāls ir vissvarīgākais resurss inovāciju un produktivitātes...

Saules enerģija Saules enerģijas izmantošanai ir vislielākais teorētiskais potenciāls. Starojums, ko saņem Zemes virsma, tūkstošiem reižu pārsniedz enerģijas pieprasījumu pasaulē. Šādas enerģijas ražošana ir nekaitīga videi jo nerada emisijas un atkritumus, tā ir neizsmeļama un bezmaksas. Saules enerģijas tehnoloģijas ir uzticamas, jo tās nav atkarīgas no kurināmā...

Vides Dizains 2018. gada novembrī uzsāka darbību Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas Zināšanu alianses aktivitātē – projektā “Inovatīvi uzņēmēji un inovatīvs atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): zināšanu alianse “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība” (KA for HR) Projekta ieviešana notiek no 2018. gada novembra līdz 2021. gada...

Pros and Cons of Solar Energy What are the Advantages and Disadvantages of Solar Energy? Solar energy is derived from the sun’s radiation. The sun is a powerful energy source, and this energy source can be harnessed by installing solar panels. Did you know that the energy it...

Program:Erasmus+, Key action 2, Knowledge Alliances, EU Brussels Running time:Three years (November 2018 - October 2021) Summary: For SMEs in the Baltic Sea Region to remain competitive in the long term, it is necessary to increase their innovation capacity and reduce the gap between qualification requirements and demands....

Golf Course Project The planned golf-course is situated in  a very  scenic area with proper relief near Bozu lake, 7 km  distance from Riga airport, near Riga-Jurmala main  traffic road, in Babites municipality territory with  developed infrastructure. For the use of golf-course we have rented...

Since November 2018 company “Vides Dizains” participates in the project “Innovative Entrepreneurs and Innovation Support for SMEs:  Knowledge Alliance „Human Resources and Organizational Development“ (KA for HR), which is a part of the Erasmus+ Key action 2 - Knowledge Alliances. The project will be implemented in...