Vides Dizains prezentē KAforHR darba vietas inovācijas labās prakses DigiWomen projekta sanāksmē Daugavpilī

 

2021. gada 4. septembris, Park Hotel Latgola, Daugavpils

 

Vides Dizains tika uzaicināts piedalīties 2021.g. 4. septembra Erasmus projekta DigiWomen darbnīcā, lai iepazīstinātu tās dalībniekus ar KAforHR labajām praksēm darba vietas inovācija. Projekta “DigiWomen” mērķa grupa ir sievietes – uzņēmējas no lauku rajoniem. Kopumā šajā sanāksmē piedalījās 20 biznesa sievietes no Latgales reģiona, kas atrodas Latvijas austrumu daļā. Turklāt šajā pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils filiāles un Daugavpils Universitātes, kā arī eksperts no UAB “Ilgtspēja reģioniem” (Lietuva). Šīs sanāksmes mērķis bija iepazīstināt uzņēmumus ar dažādām pieejām jaunu inovatīvu metožu identificēšanai un izmantošanai, tostarp digitāliem un personālvadības risinājumiem, kas varētu palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem. Šī tikšanās bija organizēta semināra formā, kur dalībniekiem bija iespēja arī rīkot diskusijas mazākās grupās. Sanāksmes laikā tika izskaidroti teorētiskie un metodiskie jēdzieni, ka arī prezentētas labas prakses, kam sekoja dalībnieku prezentācijas, sniedzot atsauksmes par to, kas ir apgūts un cik tas ir svarīgs viņu pašu uzņēmējdarbības situācijai.

 

Pasākuma dalībnieki pauda gandarījumu par iespēju gūt jaunas zināšanas, ko izmantot savā praksē, diskutēt savā starpā par savām problēmām un to risinājumiem, nodibināt jaunus kontaktus un aktīvi piedalīties gaidāmajās projekta aktivitātēs. Apliecinājums izteiktajai apmierinātībai bija spraigas diskusijas starp dalībniekiem kafijas pārtraukumu laikā un laikā ārpus pasākuma programmas. Dalībnieki dalījās ar priekšlikumiem uzturēt izveidotās saiknes jaunu noderīgu iniciatīvu īstenošanai.

 

Tikšanās laikā Vides Dizainus arī izplatīja informāciju par KAforHR projektu un izplatīja informatīvus materiālus par tā rezultātiem.

 

 

No Comments

Post A Comment