SIA Vides Dizains piedalās KAforHR projekta pasākumu organizēšanā Rīgā

SIA “Vides Dizains” kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Universitāti (LU) piedalījās KAforHR projekta un ar to saistīto pasākumu rīkošanā Rīgā 2019. gada 17.-19. oktobrī.

 

2019. gada 17.-19. oktobrī Rīgā notika KAforHR projekta partneru sanāksme, kā arī vairāki semināri, kuru rīkošanā piedalījās arī SIA Vides Dizains.

KAforHR sanāksmes laikā partneri vienojās par īpašas Zināšanu alianses izveidošanu, kurā piedalīsies arī SIA Vides Dizains. Zināšanu alianses pamatā ir cieša sadarbība starp universitātēm, uzņēmēju atbalsta organizācijām un uzņēmējiem. Šīs alianses ietvaros SIA Vides Dizains nākamo divu gadu laikā cieši sadarbosies ar LTRK un LU, lai izveidotu un testētu duālo profesionālo bakalaura programmu “Personāla resursi un biznesa administrācija”, kas būtu īpaši piemērota uzņēmējiem.

KA4HR pasākumu ietvaros notika arī treneru apmācību programma, kuras ietvaros partneri diskutēja par uzņēmējiem lietderīgākas programmas izveidošanu un testēšanu, veicot uzņēmēju aptauju. Projekta rezultātā tiks izstrādāta rokasgrāmata uzņēmēju apmācībai par inovāciju darba vietās.

Projekts “KAforHR” tiek finansēts ar Erasmus+ programmas atbalstu.

 

 

 

No Comments

Post A Comment