Vides Dizains projekta ietvaros ieviesīs inovācijas personāla vadībā

Projekta ietvaros tika veikts pētījums par valstu labo praksi par inovācijām darba vietā un izstrādātas apmācības, izmantojot “KAIN” (Knowledge Acquisition according to Individual Needs) metodi. “KAIN” metode paredz, ka dalībniekiem ar dažādu pieredzi tiek izveidota kopēja zināšanu bāze, ņemot vērā to individuālo pieredzi un tiek sniegta palīdzība izstrādāt un ieviest inovatīvus risinājumus uzņēmumā. Pēc teorētiskās informācijas iegūšanas un pieredzes apmaiņas mācību dalībniekiem ir divi mēneši, lai ieviestu inovāciju savā uzņēmumā.

Šā gada septembrī LTRK norisinājās apmācību pirmais posms, kurā piedalījās arī SIA “Vides Dizains” pārstāvis kopā ar citu 14 dažādu nozaru un lielumu uzņēmumu un personāla vadītājiem. Projekta ietvaros dalībnieki ieguva zināšanas par izmaiņām mūsdienu darba tirgū un uzņēmējdarbības vidē, inovatīva uzņēmuma un uzņēmēja īpašībām, inovācijām un radošumu biznesā, nemonetāro motivāciju, lai nodrošinātu darbinieku apmierinātību un citām aktuālām tēmām, kā arī viesojās uzņēmumos “TET”, “Bite Latvija” un “Accenture Latvija”. Līdz ar dalību šajās apmācībās, dalībnieki ir uzsākuši darbu pie individuālo inovatīvo risinājumu ieviešanas uzņēmumā.

Apmācību dalībnieki līdz novembrim individuāli darbosies pie inovāciju ieviešanas savos uzņēmumos, savukārt tālākās mācību ietvaros paredzēts arī Fontes Executive Search vadošās pētnieces Antas Praņēvičas seminārs par atalgojuma sistēmas izstrādi un vizīte 4Finance birojā, kur uzņēmuma cilvēkresursu direktore Daiga Ērgle pastāstīs par iespējām un izaicinājumiem darbinieku iesaistē un izglītošanā. Apmācību noslēgumā novembrī uzņēmumi prezentēs uzņēmumos ieviestās inovācijas, un dalīsies ar pieredzi inovāciju ieviešanā. Ar ieviestām inovācijām varēs iepazīties LTRK mājas lapā www.chamber.lv.

Vairāk informāciju par projektu atradīsiet šajā mājas lapā: https://ka4hr.eu/

 

No Comments

Post A Comment