“Vides Dizains” piedalās projektā “Inovatīvi uzņēmēji un inovatīvs atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)”.

Vides Dizains 2018. gada novembrī uzsāka darbību Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas Zināšanu alianses aktivitātē – projektā “Inovatīvi uzņēmēji un inovatīvs atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): zināšanu alianse “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība” (KA for HR)

Projekta ieviešana notiek no 2018. gada novembra līdz 2021. gada oktobrim.

Projekta ideja ir palīdzēt Baltijas jūras reģiona MVU saglabāt konkurētspēju ilgtermiņā. Tādēļ nepieciešams palielināt uzņēmumu inovācijas spēju un mazināt atšķirības starp cilvēkresursu  kvalifikācijas prasībām un pieprasījumu.

Projektā izveidotajā zināšanu aliansē “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība” piedalās 11 partneri no četrām valstīm (Latvijas, Polijas, Vācijas, Somijas) plānots veicināt sadarbību starp universitātēm un uzņēmumiem, lai veicinātu izglītību un inovāciju. Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk MVU, aliansē piedalās arī vairākas tirdzniecības un rūpniecības kameras, kas aktīvi darbosies, lai veicinātu universitāšu un uzņēmumu sadarbību.

Cilvēkresursi ir vissvarīgākais kapitāls inovācijas un produktivitātes stiprināšanai. Līdz ar to projekta fokuss ir vērsts uz mērķtiecīgu inovācijas veicināšanu darba vietās. Palīdzība šajā jomā ir ļoti nepieciešama valstīm, kuras atrodas Baltijas jūras reģiona austrumos un dienvidos, kamēr Skandināvijas valstis ir daudz vairāk sasniegušas darba vietu modernizēšanas jomā.  Projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbība un pieredzes pārņemšana no valstīm, kas nāk no dažādām reģiona daļām.

Šī alianse tiks paplašināta līdz 68 partneriem no 13 valstīm un patstāvīgi turpināsies, fokusējoties uz sadarbību divās galvenajās jomās. Pirmkārt, tiks attīstītas, testētas un ieviestas specifiskas uz MVU darbību vērstas metodes, pamatojoties uz universitāšu pētnieciskajām aktivitātēm, kas veido darba vietu inovāciju tādās jomās kā darbinieku rekrutēšana, motivēšana un digitalizācija, kā arī inovatīva darba vide un efektīvāka cilvēkresursu izmantošana. Otrkārt, tiks stiprinātas Baltijas jūras reģiona MVU kompetences un nodrošināta informācija par šo jauno inovācijas jomu, ceļot to darbinieku kvalifikāciju.

Sakarā ar darbības uzsākšanu projektā, Vides Dizains piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē Gdaņskā, Polijā, 2018. gada 26.-27. novembrī, kuras laikā tiks saskaņots darba plāns un projekta ieviešana. Mūsu uzņēmums pārstāv vienu no trijiem projektā iesaistītiem privātā sektora pārstāvjiem, kuri testēs piedāvātos darba vietu uzlabošanas inovatīvos risinājumus.

 

No Comments

Post A Comment